حراج!
GT 1/8 102502

GT 1/8 102502 Hard

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.


محصول جدید

پک شامل 2عدد رینگ و لاستیک کامل مباشد 

چسبندگی : هارد

لاستیک ها به وسیله الیاف و سیم به رینگ دوخته شده اند 

ساخت ایتالیا

1,050,000 ریال

750,000 ریال

-300,000 ریال


محصولات مرتبط