کستر Casterracing

کستر Casterracing 

128 محصول وجود دارد.
در صفحه
485,000 ریال

اتمام موجودی
150,000 ریال

با نصب این واشر به تعداد مورد نیاز از بازی کردن کلاچبل جلوگیری و عمر بلبرینگ ها را بالا میبرید  مناسب برای سایز بلیرینگ 4*5*10

اتمام موجودی
250,000 ریال

قطعه  آپشن قابل نصب بر روی ماشین های 1/18 الکتریکی کستر 

220,000 ریال

قطعه آپشن قابل نصب برروی ماشین های 1-18 کستر

590,000 ریال

قطعه آپشن قابل نصب برروی ماشین های 1/18 کستر

500,000 ریال

قطعه آپشن قابل نصب برروی ماشین های 1/18 کستر

اتمام موجودی
0 ریال

دارای نازل آومینیومی قابل تنظیم

اتمام موجودی
180,000 ریال

مناسب ماشین های باگی و تراگی کستر

اتمام موجودی
110,000 ریال

مناسب ماشین های باگی و تراگی

120,000 ریال

مناسب ماشین های باگی و تراگی کستر

170,000 ریال

مناسب برای تمام ماشین ها

اتمام موجودی
120,000 ریال

مناسب ماشین های باگی و تراگی کستر

اتمام موجودی
250,000 ریال

مناسب ماشین های باگی و تراگی

اتمام موجودی
150,000 ریال

مناسب ماشین های  تراگی

اتمام موجودی
200,000 ریال

نصب شده بر روی ماشین های باگی و تراگی کستر

اتمام موجودی
220,000 ریال

مناسب ماشین های باگی و تراگی

اتمام موجودی
260,000 ریال

مناسب ماشین های باگی و تراگی

اتمام موجودی
220,000 ریال

مناسب ماشین های باگی

نمایش 1 - 20 از 128 قلم کالا