کستر Casterracing

کستر Casterracing 

112 محصول وجود دارد.
در صفحه
485,000 ریال

اتمام موجودی
150,000 ریال

با نصب این واشر به تعداد مورد نیاز از بازی کردن کلاچبل جلوگیری و عمر بلبرینگ ها را بالا میبرید  مناسب برای سایز بلیرینگ 4*5*10

250,000 ریال

قطعه  آپشن قابل نصب بر روی ماشین های 1/18 الکتریکی کستر 

220,000 ریال

قطعه آپشن قابل نصب برروی ماشین های 1-18 کستر

590,000 ریال

قطعه آپشن قابل نصب برروی ماشین های 1/18 کستر

590,000 ریال

قطعه آپشن قابل نصب برروی ماشین های 1/18 کستر

500,000 ریال

قطعه آپشن قابل نصب برروی ماشین های 1/18 کستر

0 ریال

دارای نازل آومینیومی قابل تنظیم

اتمام موجودی
180,000 ریال

استفاره شده برروی ماشین های باگی و تراگی کستر

110,000 ریال

استفاده شده برروی ماشین های باگی و تراگی کستر

120,000 ریال

نصب شده برروی ماشین های باگی و تراگی کستر

170,000 ریال

مناسب برای تمام ماشین ها

اتمام موجودی
120,000 ریال

استفاده شده برروی ماشین های باگی و تراگی کستر

250,000 ریال

صب شده برروی ماشین های باگی و تراگی کستر

140,000 ریال

نصب شده برروی ماشین های باگی کستر

150,000 ریال

نصب شده بر روی ماشین های تراگی کستر

200,000 ریال

نصب شده بر روی ماشین های باگی و تراگی کستر

220,000 ریال

استفاده شده برروی ماشین های باگی و تراگی کستر

260,000 ریال

استفاده شده برروی ماشین های باگی و تراگی کستر

نمایش 1 - 20 از 112 قلم کالا