لیست محصولات تولید کننده KingMax

KingMax
KingMax
بیشتر
490,000 ریال

سروو دیجیتال مینی / KM0918MD---13g digital metal gears mini servo

اتمام موجودی
0 ریال 0 ریال

دارای ضمانت 45 روزه طبق ضوابط تایین شده

اتمام موجودی
2,950,000 ریال

BLS6218CHV---62g high voltage 18kg.cm torque high-precision metal gears digital brushless standard servo for cars دارای ضمانت 45 روزه طبق ضوابط تایین شده

اتمام موجودی
3,800,000 ریال

BLS6918HHV---77g high voltage 18kg.cm torque full CNC aluminium hulls and structure digital brushless standard servo for 700 class heli   دارای ضمانت 45 روزه طبق ضوابط تایین شده

اتمام موجودی
6,000,000 ریال 6,800,000 ریال

DCS16942CHV---169g 42kg.cm digital brushed servo for 1/5 car

اتمام موجودی
6,500,000 ریال

CLS1606S--71g 16kg.cm,digital,standard waterproof servos

اتمام موجودی
6,000,000 ریال 6,500,000 ریال

13kg.cm,digital,metal gears low profile servos

اتمام موجودی
2,750,000 ریال 3,500,000 ریال

KM5520MD--55g 20kg.cm,digital,metal gears standard servo

اتمام موجودی
نمایش 1 - 8 از 8 قلم کالا