جدید قیمت کاهش یافته
Baja 5B

Baja 5B

Baja Rovan 5B

محصول جدید

Baja 5B

Rovan

105,000,000 ریال

100,000,000 ریال

-5,000,000 ریال

باجا
مدل baja 5b
برند rovan
موتور ۲۹cc
رادیو flysky
سروو kpower
سروو فرمان 40k
سروو گاز 20k
باتری پک 3500ma
سه پایه کلاج فلزی
طبق ها دوبل
پلوس دوبل
بادی خام
اماده بازی