کیت سرپنت Natrix 748-WC 1/10

محصول جدید

کیت 748

60,000,000 ریال

53,000,000 ریال

-7,000,000 ریال

برای راه اندازی این محصول نیاز به موتور، لاستیک، رادیو، سروو، باطری،  شارژر باطری، شمع گرمکن و سوخت می باشد.

محصولات مرتبط