فقط آنلاین

رینگ و لاستیک 1/18

استفاده شده

دو دست 8 عدد

تعداد نو و تعدادی استفاده شده

2,000,000 ریال

تعداد نو

تعدادی استفاده شده اما استفاده و تست شده نه اینکه با ماشین راده بشه

کاملا در حد نو

مطابق عکس

محصولات مرتبط