لیست محصولات تولید کننده KingMax

KingMax
KingMax
بیشتر
490,000 ریال

سروو دیجیتال مینی / KM0918MD---13g digital metal gears mini servo

3,800,000 ریال

BLS6918HHV---77g high voltage 18kg.cm torque full CNC aluminium hulls and structure digital brushless standard servo for 700 class heli   دارای ضمانت 45 روزه طبق ضوابط تایین شده

خرید محصول
2,950,000 ریال

BLS6218CHV---62g high voltage 18kg.cm torque high-precision metal gears digital brushless standard servo for cars دارای ضمانت 45 روزه طبق ضوابط تایین شده

خرید محصول
6,000,000 ریال 6,500,000 ریال

13kg.cm,digital,metal gears low profile servos

6,000,000 ریال 6,800,000 ریال

DCS16942CHV---169g 42kg.cm digital brushed servo for 1/5 car

0 ریال 0 ریال

دارای ضمانت 45 روزه طبق ضوابط تایین شده

خرید محصول
2,550,000 ریال 2,750,000 ریال

KM5515MD---55g 15kg.cm torque metal gears standard brushed digital servo

0 ریال 0 ریال

دارای ضمانت 45 روزه طبق ضوابط تایین شده

خرید محصول
نمایش 1 - 8 از 8 قلم کالا