Giantpower 7.4V 1000mAh

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


محصول جدید

ظرفیت : 1000mAh

تخلیه : 35C

شارژ : 5C 

ابعاد : 12x35x67 mm

 

750,000 ریال


محصولات مرتبط