Giantpower 7.4V 850mAh

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


این محصول دیگر موجود نیست

ظرفیت : 850mAh

تخلیه : 25C

شارژ : 5C 

ابعاد : 15x31x53 mm

 

0 ریال


محصولات مرتبط