باطری

باطری 

23 محصول وجود دارد.

زیر دسته ها

در صفحه
450,000 ریال

ظرفیت : 1700mAh تخلیه : 25C شارژ : 5C  ابعاد : 80x25x13 mm  

350,000 ریال

ظرفیت : 400mAh تخلیه : 25C شارژ : 5C  ابعاد : 8x20x38 mm  

خرید محصول
390,000 ریال

ظرفیت : 850mAh تخلیه : 25C شارژ : 5C  ابعاد : 15x31x53 mm  

750,000 ریال

ظرفیت : 1000mAh تخلیه : 35C شارژ : 5C  ابعاد : 12x35x67 mm  

3,000,000 ریال

ظرفیت : 5000mAh تخلیه : 50C شارژ : 5C  ابعاد : 69.5x47x25.1 mm Hardcase,saddle pack ساخت آلمان  

900,000 ریال

Marathon XL 1900 Receiver Pack Hump NiMH (6.0V) w/RTR/Bec Plug 20 AWG

550,000 ریال

Receiver battery 6.0 V 1200mAh دارای 2 سوکت شارژ 2 پل و 3 پل

خرید محصول
750,000 ریال

Receiver battery 6.0 V 1600mAh دارای 2 سوکت شارژ 2 پل و 3 پل

خرید محصول

ظرفیت : 6400mAh تخلیه : 90C ظرفیت : 6400mAh تخلیه : 90C ظرفیت : 6400mAh تخلیه : 90C

ظرفیت : 4200mAh تخلیه : 35C شارژ : 5C  ابعاد :    25x46x138mm HardCase

ظرفیت : 2200mAh تخلیه : 35C شارژ : 5C  ابعاد : 25x35x102 mm  

ظرفیت : 4500mAh تخلیه : 30C شارژ : 5C  ابعاد :    25x46x138mm HardCase  

ظرفیت : 6500mAh تخلیه : 65C شارژ : 5C  ابعاد : 25x46x138 mm HardCase  

نمایش 1 - 20 از 23 قلم کالا