Giantpower 3.7V 400mAh

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


محصول جدید

این محصول دیگر موجود نیست

ظرفیت : 400mAh

تخلیه : 25C

شارژ : 5C 

ابعاد : 8x20x38 mm

 

350,000 ریال


محصولات مرتبط