جدید قیمت کاهش یافته
ZX-0031 Fuel Tank

ZX-0031 Fuel Tank

محصول جدید

Fuel Tanks

2,400,000 ریال

1,900,000 ریال

-500,000 ریال

Fuel tank. Fits all Caster 1/8th scale nitro vehicles

باک برای مقیاس 1/8.

محصولات مرتبط