3.5 کانال S929

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


محصول جدید

موتور الکتریکی
وزن 60 گرم
طول 20 سانتیمتر
محتویات کارتن باطری، شارژر، رادیو و منوال فنی